dimecres, 23 de setembre del 2015

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

En/Na……………………………………………………………………………….....amb DNI……………………….. inscric al meu fill/a ………………………………………………………………………del curs…………….. a la/les següents activitats ( Marcar amb una X ):
FUTBOL SALA
. Babies P3-P4-P5: Dimarts ___ Dijous ___
. Prebenjamí 1r i 2n EP: Dilluns ___ Dimecres ___
. Benjamí 3r i 4t EP: Dimecres ___ Divendres ___
. Aleví 5è i 6è EP: Dilluns ___ Dimecres ___
. Infantil 1r i 2n ESO: Dilluns ___ Dimecres ___
. Cadet 3r ESO: Dimecres: ___ Divendres ___
. Cadet 4t ESO: Dilluns ___ Dimecres ___
. Juvenil Batxillerat: Dimecres ___ Divendres ___

BÀSQUET
. P5 i EP: Dilluns ___ Dimarts ___ Dimecres ___ Dijous ___
. ESO: Dimecres ___ Divendres ___

NATACIÓ

P2: Dimecres ___
P3:Dilluns ___ Dimarts ___ Dimecres ___ Dijous ___ Divendres ___ Dissabte___
P4 i P5: Dilluns ___ Dimarts ___ Dijous ___ Divendres ___ Dissabte ___
1r i 2n EP: Dilluns ___ Dimarts ___ Dijous ___ Divendres ___ Dissabte ___
3r i 4t EP: Dilluns ___ Dimecres ___ Divendres ___
5è i 6è EP i ESO: Dilluns ___ Dimecres ___ Divendres ___

DUATLÓ
Dimecres___


ALTRES DADES:

ESCOLA D’ORIGEN:……………………………………………DATA NAIXEMENT:…………………….……..
NOM DEL TITULAR i Nº DE COMPTE………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELÈFONS DE CONTACTE……………………………………………………………………………………………………

PATROCINADORS, MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ !

PATROCINADORS, MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ !